Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Λόγος Θ'.

Σας παρακαλώ, λοιπόν, και σας ικετεύω,

ας προτιμάτε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό.

Ας τρέχουμε πρόθυμα, όπου κι αν βρισκόμαστε, στην εκκλησία...

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Ο ναός είναι ανοικτός καθημερινά 08:00 με 12:00 και 17:00 με 19:00.

Για εξομολόγηση και λοιπές ιεροπραξίες όπως τρισάγια, μνημόσυνα, φανουρόπιτες
ή για διοικητικές υπηρεσίες όπως έκδοση εγγράφων, πιστοποιητικών κ.λπ.
επικοινωνείτε απευθείας με τον εφημέριο στο 698 5924 405

01 Παρασκευή, Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ ἀναργύρων τῶν ἐν Ρώμῃ.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

02 Σάββατον, Κατάθεσις τῆς τιμίας ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βάχἐρναις.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.


03 Κυριακή, Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ὑακίνθου μάρτυρος, Ἀνατολίου ἀρχιεπισκόπου Κων/πόλεως.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

06 Τετἀρτη.

18:30 Ἑσπερινός.

07 Πέμπτη, Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Βλασίου ἱερομάρτυρος.
07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

08 Παρασκευή.

18:30 Ἑσπερινός.

09 Σάββατον, Παγκρατίου ἱερομάρτυρος, Μιχαήλ Πακνανᾶ νεομάρτυρος τοῦ Ἀθηναίου.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

10 Κυριακή, Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Τῶν ἐν Νικοπόλει τῆς Ἀρμενίας 45 μαρτύρων.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

16 Σάββατον, Ἀθηνογένους ἱερομάρτυρος, Φαῦστου μάρτυρος.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.


17 Κυριακή, Τῶν ἀγίων πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, Μαρίνης μεγαλομαρτυρος.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

19 Τρίτη.

18:30 Ἑσπερινός.

20 Τετάρτη, Προφήτου Ἠλιοῦ τοῦ Θεσβίτου.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

22 Παρασκευή.

18:30 Ἑσπερινός.

23 Σάββατον, Φωκᾶ ἱερομάρτυρος, Ἰεζεκιήλ προφήτου. Πελαγίας ὁσίας τῆς έν Τήνῳ.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

24 Κυριακή, ΣΤ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Χριστίνης μεγαλομάρτυρος, Ἀθηναγόρου τοῦ Ἀθηναίου τοῦ φιλοφόφου.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

25 Δευτέρα, Ἡ κοίμησις τῆς ἀγίας Ἄννης μητρός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

26 Τρίτη, Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος, Ἐρμολάου ἱερομάρτυρος.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

27 Τετάρτη, Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος, Ἀνθοῦσης ὁσίας.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

28 Παρασκευή.

18:30 Ἑσπερινός.

30 Σάββατο, Σίλα, Σιλουανοῦ, Κρήσκεντος, Ἐπεναιτοῦ καὶ Ἀνδρονίκου ἐκ τῶν ἐβδομήκοντα ἀποστόλων.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἑσπερινός.

31 Κυριακὴ, Ζ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου, Ἰωσήφ Ἀριμαθαίας.

07:00 Ὄρθρος καὶ στῆ συνέχεια ἡ θεία λειρουργία.

18:30 Ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἀγιασμοῦ καὶ στῆ συνέχεια ὁἙσπερινός.