Μικρές Κατηχήσεις

Τα έντυπα «Μικρές Κατηχήσεις» διανέμονται δωρεάν και περιέχουν εν συντομία θέματα που αφορούν στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση και πνευματικότητα για την ωφέλεια των πιστών.

Μικρές Κατηχήσεις Σαραντισμός.jpg
%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AD%CF%82%20%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%87%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%