12592700_10206881005657133_3416725773612

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Μηνός Οκτωβρίου 2020

 Ο ιερός ναός παραμένει ανοικτός καθημερινά

08:00' έως 12:00' και εκτός Κυριακής 17:00' έως 19:00'

2 Παρασκευη

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

3 Σάββατον

Διονυσίου ἀρεοπαγίτου, ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου καὶ πολιούχου Ἀθηνῶν.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

4 Κυριακή ΙΖ΄

Β΄ΛΟΥΚΑ, Ἰεροθέου πρώτου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

 

5 Δευτέρα

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

6 Τρίτη

Θωμά τοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν δώδεκα τοῦ καὶ Διδύμου.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

9 Παρασκευη

17:30'  Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

10 Σάββατον

Εὐλαμπίου καὶ Εὐλαμπίας μαρτύρων, Θεοφίλου ὁσίου.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

11 Κυριακή ΙΗ΄

Δ΄ΛΟΥΚΑ Τῶν πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ἐβδόμης Οικουμενικῆς Συνόδου.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

 

16 Παρασκευη

17:3ο' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

 

17 Σάββατον

Ὠσηέ προφήτου, Ἀνδρέου ὁσιομάρτυρος τοῦ ἐν Κρίσει.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

18 Κυριακή ΙΘ΄

Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εύαγγελιστοῦ.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

19 Δευτέρα

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

20 Τρίτη

Άρτεμίου μεγαλομάρτ. Ματρώνης ὁσίας τῆς Χιοπολίτιδος, Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

21 Τετάρτη

17:30'  Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

22 Πέμπτη

Παραμονὴ ἑορτῆς τοῦ ἁγίου ἐνδόξου ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου.

 19:00΄ Ἑσπερινός. ὄρθρος καὶ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ άδελφοθέου.

23 Παρασκευη

17:30'  Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

24 Σάββατον

Ἀρέθα μεγαλομάρτυρος, Σεβαστιανῆς μάρτυρος.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

25 Κυριακή Κ΄

Ϛ΄ΛΟΥΚΑ Μαρκιανοῦ καὶ Μαρτυρίου μαρτύρων, Ταβιθᾶς.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

26 Δευτέρα

Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλήτου.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

27 Τρίτη

17:30'  Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς μετ' ἀρτοκλασίας.

28 Τετάρτη

ΤΗΣ ΦΩΤΟΦΟΡΟΥ ΣΚΕΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

30 Παρασκευη

17:30'  Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ.

31 Σάββατον

Στάχυος. Ἀπελλοῦ καὶ λοιπῶν ἐκ τῶν ἐβδομήκοντα άποστόλων.

07:00' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ὀρθρου καὶ ἐν συνεχεῖᾳ ἡ θεία λειτουργία.

17:30' Ἡ ἀκολουθία τοῦ ἀγιασμοῦ καὶ ἐν συνεχειᾳ τοῦ ἑσπερινοῦ.

  • YouTube

©2019 by Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Κάτω Πατησίων. Proudly created with Wix.com